En levende menighet midt i Halden sentrum

Vi er en frikirkelig menighet tilhørende pinsebevegelsen i Norge. 

For familier

Vi er en menighet for alle generasjoner. Vi har ulike familie - og barnemøter og ønsker å møte barna med budskapet om Jesus. 

Ungdom og studenter

Vårt arbeid blant ungdom heter INPUT og her kan ungdom treffes, få høre taler, hygge seg m.m. Vi har egen ungdomsklubb og cafè i kjelleren på Salen..Misjon

Vi er med å oppfyller Jesus befaling om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Dette gjør vi gjennom egne misjonærer, men også ved å støtte nasjonale medarbeidere i ulike land.

"Pinsemenigheten Salen ønsker å se mennesker frelst, døpt og vokse i troen på Jesus i et åpent og inkluderende felleskap"

MENIGHETENS VISJON

Historie

Pinsemenigheten Salen ble grunnlagt 29.august 1911

Pinsekirken Salen
Pinsemenigheten Salens bygg kalles i dag Pinsekirken Salen og er lett tilgjengelig for byens publikum med sin sentrale beliggenhet.

Menighetens aktiviteter
Gudstjenesten søndag kl.11.00 er hovedsamlingen i Pinsekirken.

Vi har mange forskjellige typer møter - ungdomsmøter, sangkvelder, formiddagstreff, kvinnemøter mm. Det drives søndagsskole nesten hver søndag unntatt i skolens ferie. 

Ledelse
Salen ledes av lederrådet (eldsterådet - åpent for både kvinner og menn).

Misjon
Salen har i mange år gjort en stor og betydelig innsats for misjonen og hatt egne misjonærer i flere land. Den sterkeste innsatsen de siste årene er gjort i Bolivia , Spania og Kenya.

Sang og Musikkliv
Salen menighetsmusikk er menighetens sangkor - nye sangere er velkommen
Salen Hornorkester er menighetens brassband - nye blåsere er velkommen 
Barnekoret Popkorn er ett tilbud for barn fra 4 års alder :)Pastorteam

Pastorene i menigheten

FRODE NÆSS - pastor
f. 1973 - hovedpastor i Salen fra oktober 2012. Har også hatt virke i menigheten som ungdomspastor. Gift med Helga Marie, har fem barn. Utdannet bygningstekniker og coach. Tidligere vært ansatt i NLM og DNK, samt i KRIK.

HELGA NÆSS - medpastor
Har jobbet innen sykepleie.MARCUS ØSTBY - ungdomsleder
Ungdomsleder f. 1994. Ansatt fra august 2015. Sønn av Anne og Anders Østby, vokst opp på Berger i Idd og i Salen. Spiller saxofon. Var elev ved Hedmarktoppen. Studerer nå ved Halden lærerhøgskole..

Ledere og kontaktpersoner

Informasjon om ledere og kontaktpersoner for avdelingene arebidet i menigheten

Kontormedarbeider: Rebekka Tølche
Sang gruppa for Tweens - New Hearts : Åshild Haugen og Elise Gaulin
SMS junior - barneklubb : Lillian Høvik.
Salen Hornorkester : Wenche Gaulin.
Menighetsmusikken / menighetskoret : Pål Espen Haugen.
Leder råd: Dagfinn Lundsrud
INPUT ungdomsarbeid : Marcus Østby
Kafe Det Grønne Hus : Rune Kirkerød

Søstermisjon - kvinnemøter : Unni Fjellstad
Formiddagstreff : Lotte og Vidar Brevik
Input Lovsangsband : Sigvart Ødegaard
Tentro konfirmasjonsundervisning : Marcus Østby
Barnemøter : Helga Marie Næss
Internasjonal bønnegruppe : Samuel Kanousseu
Husgrupper : Inga Marie Hop Edvardsen
Husbandet : Marita Furuvarp
Bok kiosken : Eva Lundsrud