Aktiviteter

Oversikt over møter og samlinger


Møtevirksomhet - Hovedmøter

• GUDSTJENESTER
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling på søndager kl.11.00. Her møtes vi til sang, forkynnelse og fellesskap og kirkekaffe. Det er også ofte "AfterChurch" for ungdommer.

• SUPERSØNDAG
Hele familien, små og store samles til gudstjeneste. Gjerne med aktiviteter etterpå. Denne søndagen i måneden er det ikke søndagsskole.

• SALEN HORNORKESTER
Menighetens eget brassband - øver hver tirsdag kveld.
Dirigent Jansen ønsker nye blåsere velkommen !

• BARNEKORET POPKORN
Øver annenhver torsdag !!
Barn fra 4 års alder er velkommen til å være med å synge !!

• SMS JUNIOR
Barneklubb for barn i alderen 5-7 klasse
Annenhver lørdag i kjelleren på Salen fra kl 17-18.30


Møtevirksomhet - Andre møter

• BØNN & LOVSANG
Bønnemøte med lovsang og vitnesbyrd annenhver fredag.

• FORMIDDAGSTREFF
Fellesskap med sang, musikk og bevertning andre tirsdagen i måneden
Andakt, tale eller vitnesbyrd.

• SANGKVELDER
Arrangement med sangere og musikere, hvor sang og musikk er det meste av programmet.

• MENIGHETSMUSIKKEN
Menighetens eget sangkor som øver annenhver mandag
Nye sangere er velkommen.

• NEW HEARTS
lovsangsgruppe for 5.klasse og eldre

• AIRSOFT MINISTRIES - gruppe for 15+ ungdommer. Lek i skogen :) 


Ungdomskvelder - Input Ungdomsarbeid

Menigheten Salen Haldens ungdomsarbeid heter INPUT. Ungdommene har opplegg hver fredag og for mer informasjon rundt dette se INPUT sin facebookside.

Vi har også nært samarbeid med andre menigheter i Halden og Østfold og arrangerer gjerne større samlinger sammen med flere menigheter.
Søndagsskole for barna

Vi har egne møter for barna som går under navnet "Helt Konge", her samles gjerne barna i peisestua til kreativ formidling av Bibelens innhold, sang, aktiviteter og måltid. Ved siden av egne barnemøter er også Sms junior ett tilbud for barn i 5.klasse og eldre annenhver lørdag.
Øvrige Aktiviteter

Vi arrangerer i september hvert år tur til Degernes leirsted for alle som vil være med! Her er hele familien eller du alene velkommen !


SMS Junior - Barneklubb

Barneklubb for 5.-8.klassinger annenhver lørdag i kjelleren på Salen. Samlingene varer fra kl.17.00-18.30
New Hearts

En sang gruppe for barn og ungdommer som har startet i 5.klasse. Øvelser annenhver mandag. New Hearts deltar med sang på gudstjenesten ca. en gang i måneden.


Tentro - Konfirmasjon

Menighetens konfirmant tilbud. Åpent for alle 8. eller 9.klassinger. Oppstart i september . Avslutning siste helg i april.

Undervisningen foregår på tirsdager annenhver uke. Vi er også med på felles leir for hele Østfold på Degernes leirsted i mars måned.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om konfirmantarbeidet i vår menighet.
Cafè Det Grønne Hus - gratis matservering

Rune Kirkerød og staben ønsker velkommen innom på noe varmt å drikke og noe å bite i. Dette er et tilbud som Pinsekirken Salen gir til de som måtte ønske en liten pause i hverdagen. Hyggelige mennesker gir av sin tid de fleste uker i året for å være her å betjene de som stikker innom.

Åpningstider: kl. 10.00 - 13.00 Tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker)